Architecture Portfolio

Изкуството е една от основните съставки на нашето общество. То се среща под многообразни форми. Архитектурата е една от тях. Тя се е зародила още от началото на човешката цивилизация. Древен Египет. Месопотамия. Древна Гърция. Рим. Много от тези примери са оцеляли до ден днешен и разкриват пред нас живота на нашите предци, техните вярвания, техните мечти и желания.

Архитектурата отразява развитието на нашето общество. Тя е най-трайната сред всички изкуства. Тя е летописеца на нашата историята. Но не тази история, която е изпълнена с кръв, политика и дати. Тя описва историята на нашата култура, на нашата душевност.

Нека проследим най-общо нейното развитие във времето.

В миналото архитектурата не е имала цена. Може да не е имало храна за народа, но за строежите не са се скъпяли средства. Създавани са огромни монументални сгради. Храмове и дворци – основните символи на душевния свят.

Какво се случва днес с архитектурата? Нейната значимост като изкуство стремително намалява. Единственото, което е важно, е нейната цена. Най-евтиното винаги печели. Архитектурата вече не е изкуство. Тя е бизнес. Като огледало на човешката душа, тя ни показва една много грозна картинка. Ценностната ни система е наистина грозна. Ние сме готови да продадем и собствената си душа! В днешно време всичко е пари, всичко има цена, даже любовта.
Ето как изглежда реалността:

Всичко е сиво и грозно, бавно рушащо се. Точно така изглеждаме и ние отвътре. Нашето общество деградира. Огледайте сградите около Вас и ще видите истината в нейния брутален образ. На въпроса „От какво Ви е страх?“, аз отговарям: „От хората.“. Не животните, не природата, ами хората са тези, които са способни на най-големите злини. Всеки, заслепен от собствения си егоизъм, в стремежа да си създаде перфектното кътче, е готов да руши и унищожава всичко и всеки.

В нашата държава няма място за архитекти-идеалисти. Има място само за архитекти-бизнесмени. Всичко е бизнес. Всичко е пари.

Смисълът на живота в днешно време е да напълним джоба!